Khuôn tạo gân

Khuôn rút thép tạo gân cho dây thép, hay khuôn kéo tạo rãnh cho dây thép dự ứng lực PC bar, khuôn tạo gân chủ yếu chức năng tạo gân xoắn trên dây thép Dự ứng lực cho ngành cọc bê tông li tâm.

Khuôn rút tạo gân cho dây thép