Khuôn rút thép các bon cao

Khuôn rút thép các bon cao ứng dụng cho khuôn rút thép dự ứng lực, thép có độ bền kéo cao hơn thép thông thường. khuôn rút thép trơn cho dây thép tròn trơn như thép dự ứng lực các bon cao. hay còn gọi là khuôn kéo thép dự ứng lực PC Bar.