Khuôn rút thép

Khuôn Rút Thép dây ứng dụng cho khuôn rút thép dây mạ nhúng nóng, dây thép hàng rào và dây thép cho đan lưới, dây thép dự ứng lực..v..v.. Chúng tôi có thể sản xuất khuôn rút, sửa chữa khuôn rút thép theo yêu cầu khách hàng đề xuất.

Bột rút để bôi trơn khuôn rút nhằm nâng cao tuổi thọ khuôn rút. Các loại bột rút đa dạng cho ngành thép các bon thấp, thép các bon cao, bột bôi trơn Ca, Na các loai..v..v..

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.


Bột rút thép